İNOVASYON

Firmamızın Ar-Ge alanında üç ana stratejik hedefi bulunmaktadır:

1-Yenilikçi Fikirlerin Belirlenmesi
Bu hedef ile mevcut tedavilere göre avantajlar sağlayarak mümkün olan en kısa sürede ürünlerimizin hastaların kullanımına sunulmasını amaçlarız.

2- Sürekli Daha İyisini Arama
Yeni yönetim sistemlerinde ve bunlara dayalı ürünlerin geliştirilmesinde daima daha iyisini araştırmak, bulmak ve hayata geçirmek bizim için önemlidir.

3- Yeni Bileşiklerin Geliştirilmesi
Ana şirketimiz Italfarmaco SpA ile olan iş birliğimizin bir sonucu olarak, özellikle ilgi çekici terapötik hedeflere yönelik yenilikçi bakış açımızla alanlarımızdaki ilklere odaklanmaya gayret ederiz.