ÇEVRE

Çevre Politikası

Italfarmaco, endüstriyel atıkların (tehlikeli olmayan atıklar ve toksik ve tehlikeli atıklar) sınıflandırılması, işlenmesi, depolanması, kontrolü ve yönetimi alanında faaliyet gösteren atık oluşumunu önleme ve en aza indirgeme önlemlerini benimser.

Atıklar mevcut mevzuata uygun olarak yönetilmekte ve kirliliğin önlenmesi için çalışılmaktadır.

Tesislerde ayrıca fabrikadan çıkan plastik, kağıt ve karton atıklar için 20 m3’lük bir kompaktör bulunmaktadır. 2014 yılından bu yana, kompaktörden çıkan karışık atıklar, ayrıştırma ve geri dönüşüm için bir ayırma tesisine götürülmektedir. Bu çevresel iyileştirme, 2015 itibariyle kompaktör atıklarının %70’inin geri dönüştürülmesini mümkün kılmıştır.

deneme bonusu veren siteler