SOSYAL SORUMLULUK

Italfarmaco’da gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde her zaman toplumsal sorumluluklarımızın bilincinde hareket ediyoruz. Ürünlerimizin ötesine geçmeye çalışıyor, değerlerimizi eyleme dönüştürüyoruz. Sosyal katılıma ve fayda yaratmaya yürekten inanıyoruz. Italfarmaco ekibi olarak toplumsal kalkınma için katkı sağlayabileceğimiz her alanda süreçlerin en doğru şekilde yönetilmesi ve sürdürülebilir uygulamaların hayata geçirilmesi için çalışıyoruz.

Bu felsefeyi takiben, son yıllarda şirketimizde birçok farklı Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesi hayata geçirilmiştir:

1. Italfarmaco farklı biyomedikal araştırma vakıfları, üniversiteler, dernekler ve STK’lar ile iş birliği yapmaktadır.
2. Italfarmaco, bilimsel araştırmalar için hibelerin oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.
3. Italfarmaco, farklı hasta derneklerini bilinçlendirme çalışmalarına katılmakta, hasta dernekleri ile iş birliği projelerini desteklemektedir.

Aynı şekilde, Italfarmaco’dan iş dünyasına eşit fırsatlar, eşit ücret ve iş-yaşam dengesi açısından gerekli çalışmaları yürütmektedir. Böylece yetenek yönetimi ve rekabet gücünün geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Buna ek olarak, Italfarmaco, faaliyetlerimiz aracılığıyla çevreyi etkileyerek, atık oluşumunda önleyici ve en aza indirgeme önlemleri alarak, endüstriyel atıkların sınıflandırılması, işlenmesi, depolanması, kontrolü ve yönetiminde aksiyonlar alarak topluma cevap vermeye çalışır.

deneme bonusu veren siteler